Medewerkers

In 2021 mochten wij 6 nieuwe collega’s in ons SOOL-team begroeten:

  • Nienke Korevaar, gedragswetenschappelijk medewerker, docent
  • Beatrijs de Leede, onderwijskundige, opleidingscoördinator
  • Maaike Scheffers, specialist ouderengeneeskunde, docent, mentor
  • Anjalie Sewnaik, specialist ouderengeneeskunde, docent, mentor
  • dr. Nienke Slagboom, gedragswetenschappelijk medewerker, docent, mentor
  • dr. Siebe Swart, specialist ouderengeneeskunde, docent, mentor

Daarentegen werd er in 2021 helaas van 4 zeer gewaardeerde docenten en collega’s afscheid genomen:

  • Christien Boeddha, internist ouderengeneeskunde, docent
  • Neeltje Borneman, PR medewerker
  • Jacqueline de Graaf, planner
  • dr. Aafke Koffeman, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, docent

De opleiding voldoet ruimschoots aan de vereiste formatie, zoals genoemd in het kaderbesluit CHVG: per aios wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,10 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. De helft van het academisch gevormd personeel (0,05 fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste vijf jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.

Zie onderstaande tabel voor de in 2021 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers:

Naam | Functie

prof. dr. Wilco Achterberg | hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde

Marieke Altena | mentor, gedragswetenschappelijk medewerker

Bart Beck | docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule en module psychogeriatrie, GGZ ambulant en GRZ

Wilma van Bergen | mentor, specialist ouderengeneeskunde

Paula Broersen| onderwijskundige

dr. Victor Chel | hoofd opleiding, specialist ouderengeneeskunde

Anna van Daalen | docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule

Wim van den Dool | docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie module GGZ ambulant en lijnonderwijs

Corina Douma | huisarts docent, mentor, supervisor module consultatievaardigheden in de 1e lijn

Gerda Dijkstra | huisarts, gedragswetenschappelijk medewerker, docent, mentor

dr. Monica van Eijk | docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, senior onderzoeker module wetenschappelijke vorming en ziekenhuismodule

Rolande Franx | docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor

Hanneke Geluk | docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor lijnonderwijs

Hermien Goderie | docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg

Durkje Haijma | docent, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuismodule

Jeroen Janssens | docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule, module psychogeriatrie

Henk de Jong | ICT-ondersteuning

Marcel Knop | specialist ouderengeneeskunde, waarnemend hoofd, kwaliteitscoördinator

Aletta Koldewijn | secretariaatsmedewerkende

Corrie de Koning | managementassistent

Nienke Korevaar | gedragswetenschappelijk medewerker, docent Leiderschap en organisatie

Jentie Kraamer | docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor module consultatievaardigheden in de 1e lijn

Monique Lachniet | docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ module GRZ/Leiderschap en organisatie

Ali Lahdidioui | docent, internist-ouderengeneeskunde, ziekenhuis-module

dr. Kirsten Langveld | docent, antropoloog module wetenschappelijke vorming

Beatrijs de Leede | onderwijskundige, opleidingscoördinator

Olivia Lindner | beleidsmedewerker kwaliteit

Yvonne Martens | docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor module GGZ ambulant

Inge van Mansom | docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg

dr. Rutger Middelburg | docent, biomedisch wetenschapper, epidemioloog module wetenschappelijke vorming

Eline van de Meij-Vis | secretariaatsmedewerkende

Trudy Moerkerken | docent, mentor, specialist ouderengeneeskunde basismodule

Annemarie Moll-Jongerius | adjunct-hoofd, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie

Bahiya Motia | planner

Michèle Ooijen-van Tiggelen | Docent, specialist ouderengeneeskunde module GRZ

dr. Tony Poot | beleidsadviseur interprofessioneel opleiden, huisarts

Kim Potter | mentor, gedragswetenschappelijk medewerker

Debby Ras | docent, studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde

Maaike Scheffers-Barnhoorn | specialist ouderengeneeskunde, docent, mentor module wetenschappelijke vorming

Anjalie Sewnaik-Asarfi | specialist ouderengeneeskunde, docent, mentor basismodule

dr. Nienke Slagboom | specialist ouderengeneeskunde, docent, mentor basismodule

dr. ir. Jenny van der Steen | docent, epidemioloog module wetenschappelijke vorming

dr. Siebe Swart | specialist ouderengeneeskunde, mentor, supervisor

José Tieleman-Shamier | officemanager

dr. Wing Tong docent, arts | module wetenschappelijke vorming

Fleur Veldkamp | coördinator opleiding bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg, diëtist

Annette Verkerke | docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor

Christine Vis | Supervisor, huisarts

Tamara Wanner | docent, specialist ouderengeneeskunde module ziekenhuis

Sjoerd Wartena | medewerker ICT

Kasper van der Zwaan | coördinator opleiding bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg, psycholoog