Medewerkers

In 2023 mochten wij 3 nieuwe collega’s in ons SOOL-team begroeten:
   Sifra Verburg
   Monique Jagtenberg
   Kees Goedhart

Daarentegen werd er in 2023 helaas van 3 zeer gewaardeerde docenten en collega’s afscheid genomen
   Bart Beck
   Elske van Pienbroek
   Tony Poot

De opleiding voldoet ruimschoots aan de vereiste formatie, zoals genoemd in het kaderbesluit CHVG: per aios wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,10 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. De helft van het academisch gevormd personeel (0,05 fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste vijf jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.

Zie onderstaande tabel voor de in 2023 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers: